Rohm Breadcrumb

Rohm Productdetail

저소비 입출력 풀 스윙 OP Amp - BU7266FVM

BU7265 / BU7266xxx 및 동작 온도 범위를 확장한 BU7265SG / BU7266Sxxx는 초저소비전류 입출력 풀 스윙 CMOS OP Amp입니다. 저전압 동작, 낮은 입력 바이어스 전류 특징으로 배터리 구동 기기, 포터블기기 및 센서 앰프에 최적입니다.

* 본 제품은 STANDARD GRADE 제품입니다. 이 제품은 차재 기기의 사용을 권장하지 않습니다.
형명 | BU7266FVM-TR
상태 | 공급중
패키지 | MSOP8
포장 수량 | 3000
최소 포장 단위 | 3000
포장 사양 | Taping
RoHS | Yes

사양 :

Grade

Standard

Power supply(Min.)[V](+5V=5, +/-5V=10)

1.8

Power supply(Max.)[V](+5V=5, +/-5V=10)

5.5

Channel

2

Circuit Current(Typ.)[mA]

7.0E-4

Input Offset Voltage(Max.)[mV]

8.5

Input Bias Current(Typ.)[nA]

0.001

Slew Rate(Typ.)[V/µS]

0.0024

Input Voltage Range [V]

VSS to VDD

Output Voltage Range [V]

VSS+0.1 to VDD-0.1

Voltage gain(Typ.)[dB]

95.0

Output current(Typ.)[mA]

2.4

CMRR(Typ.)[dB]

60.0

PSRR(Typ.)[dB]

80.0

GBW(Typ.)[MHz]

0.004

Operating Temperature (Min.)[°C]

-40

Operating Temperature (Max.)[°C]

85

특징 :

N/A